INGANO Y'UBWIZIGAME

ImyakaUbwizigame ku kweziUbwizigame ku mwakaINYUNGU KU ISHORAMARIUbwizigame ugejejemo

UMUSHAHARA WA PANSIYO KU KWEZI

ImyakaUbwizigame utangiriyehoInyungu ku ishoramariPansiyo ku kweziUbwizigame ugejejemo